Algemene Voorwaarden

Studio 1412

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Algemeen
De fotografe heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken te allen tijde aan te passen op haar website en uitingen.

Het auteursrecht op de foto’s berust bij de fotografe. De fotografe blijft te allen tijde eigenaar van de foto’s.
De fotografe zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals email, telefoonnummer etc. openbaar maken.

Aansprakelijkheid
De fotografe is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotosessie, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe.

Foto’s & Bewerking
De fotografe fotografeert in haar eigen stijl, maakt een selectie van de mooiste foto’s en bewerkt deze zorgvuldig in haar eigen stijl. Er wordt gestreefd om de foto’s binnen maximaal 10 werkdagen digitaal aan te leveren. Ook streeft de fotografe ernaar om binnen een paar dagen alvast een preview te laten zien.

Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.

Het bewerken van de foto’s door de klant is niet toegestaan.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het opslaan & back-uppen van de foto’s. Materiaal wordt door fotografe niet oneindig bewaard en RAW’s worden niet geleverd.

Naamsvermelding
Bij het gebruiken van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotografe gebruikt te worden.

Betaling
De factuur dient uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan het plaatsvinden van de shoot te zijn betaald. De klant dient de factuur na ontvangst te controleren op eventuele onjuistheden. Indien de fotografe het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, kan de shoot niet plaatsvinden.

Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of na de shoot door de fotografe met de klant gecommuniceerd.

Commerciële en zakelijke doeleinden
Door het boeken van een fotoshoot geeft de klant automatisch toestemming om gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke & commerciële doeleinden (social media, website, etc.)

Wil de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met de fotografe. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan moet dit bij het boeken en voorafgaand aan de shoot kenbaar gemaakt worden.

Het is voor de klant niet toegestaan om foto’s zonder toestemming van de fotografe door te spelen naar een commercieel bedrijf.

Klachten
Bij gegronde klachten wordt er binnen 7 dagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met de fotografe. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre een tegemoetkoming in de vorm van bijvoorbeeld herhaling van de fotosessie mogelijk is.

Annulering
In verband met misgelopen inkomsten is het niet mogelijk om een geplande fotoshoot te annuleren.

In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotosessie die buiten zou plaatsvinden worden verplaatst door de fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotosessie besloten. Er wordt dan direct een alternatieve datum en tijd afgesproken.

In geval van overmacht door bijvoorbeeld ziekte aan de kant van de klant, wordt direct een nieuwe datum ingepland.

In het geval dat de fotografe niet in staat is om door overmacht de fotoshoot uit te voeren, wordt er zo snel mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt. Als dit echt niet mogelijk blijkt, zal de fotografe suggesties doen voor alternatieve fotografen.